Nasze osiągnięcia

Sukces PHU Sekret tworzą ludzie. Praca silnie zaanga-
żowanej kadry w rozwój i misję firmy została doceniona przez „Puls Biznesu". W 2005r. wyróżniono naszą firmę nagrodą „Gazela Biznesu" potwierdzając tym samym przynależność PHU Sekret do grona..
Czytaj więcej...

Działalność sportowa

Działalność charytatywna

JavaScript tools

Rozumiemy proble-
my innych dlatego staramy się dzielić naszym sukcesem i chętnie włączamy się w liczne akcje charytatywne oraz wspieramy takie instytucje, fundacje i ośrodki jak:
-Fundacja na rzecz Niewidomych i Niepełnosprawnych,
-Fundusz Pomocy Dzieciom i Młodzieży,...

Czytaj więcej...
Działalność charytatywna

Rozumiemy problemy innych dlatego staramy się dzielić naszym sukcesem i chętnie włączamy się w liczne akcje charytatywne oraz wspieramy takie instytucje, fundacje i ośrodki jak:

· Fundacja na rzecz Niewidomych i Niepełnosprawnych,

· Fundusz Pomocy Dzieciom i Młodzieży,

· Fundacja na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych,

· Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”,

· Fundacja Dzieciom „POMAGAJ”,

· Duszpasterstwo dzieci niepełnosprawnych,

· Stowarzyszenie Przyjaciół Klasztoru Braci Mniejszych,

· Dom Dziecka w Stalowej Woli,

· Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Tarnobrzegu,

· Amun.

 

tel. 15 844 77 44
sekretsport.pl 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone
wykonanie: mivio.pl